Denna nyhet är äldre än 12 månader och kan innehålla information som inte längre är aktuell.

Inbjudan till ett nätverk för social hållbarhet

Kommuningång

Vill du, din förening, ditt företag eller din verksamhet arbeta för att minska ojämlikheten i Hudiksvalls kommun och hitta lösningar för ett samhälle där alla har möjlighet att leva ett gott liv? Välkommen till nätverksuppstart för samverkan kring social hållbarhet.

Som en del av Hudiksvalls kommuns kraftsamling för social hållbarhet och allas lika värde bildas nu ett nytt nätverk för samverkan och lärande. Nätverket samlar aktörer från samtliga samhällssektorer – det offentliga, näringslivet och civilsamhället – och syftar till att skapa en plattform för kontaktskapande och gemensamma aktiviteter.

Uppstarten av nätverket sker i två steg. Under vår första träff fokuserar vi på att lära känna varandra och varandras verksamheter och engagemang. Tillsammans kommer vi också definiera och utveckla nätverkets mål, syfte och format. Vid möte två identifierar vi fokusområden och delar in oss i arbetsgrupper. Under den första timmen serveras en enklare måltid för de som vill. I samband med anmälan anger du om du vill delta i minglet och om du har några särskilda kostpreferenser.

När sker uppstarten?

Möte 1 - Tisdag 26 april på Café August, 17.00-20.30 (Frivilligt mingel 17-18).

Möte 2 - Tisdag 24 maj i Rådhussalen, Kulturhuset Glada Hudik, 17.00-20.30 (Frivilligt mingel 17-18).

Anmälan till möte 1 görs senast den 17 april via vår e-tjänst.

Använd samma länk för att anmäla dig till möte 2 senast den 15 maj.

Vill du läsa mer om kommunens kraftsamling för social hållbarhet?

På Hudiksvalls kommuns webbplats kan du läsa mer om kommunens arbete med social hållbarhet och mänskliga rättigheter.

Social hållbarhet och mänskliga rättigheter