Denna nyhet är äldre än 12 månader och kan innehålla information som inte längre är aktuell.

Migrationsverkets mål jämn fördelning mellan kommunerna

flygfoto Hudiksvall

Migrationsverket har nu fastställt att Gävleborg ska ta emot 1 869 skyddsbehövande från Ukraina till och med juni. Av det föreslås Hudiksvalls kommun ta emot 266 personer.

Fördelningen baseras på en uppskattning av hur många boendeplatser som behövs utifrån Migrationsverkets huvudscenario om att 76 000 personer från Ukraina kommer att söka skydd i Sverige enligt massflyktsdirektivet fram till halvårsskiftet.

Siffrorna kan komma att justeras beroende på utvecklingen i Ukraina och hur många av de som kommer till Sverige som behöver hjälp med boende.

- Sedan Hudiksvalls kommun gick upp i stab i samband med att kriget startade har det pågått ett intensivt arbete, bland annat med att ordna boendeplatser. När det är fastställt var i kommunen flyktingarna kommer att bo är nästa steg att planera mer i detalj tillsammans med skolor och förskolor. Lärandeförvaltningens mottagningsenhet kommer att vara en viktig resurs, säger kommundirektör Bengt Friberg.

I slutet på månaden fastställs hur många skyddsbehövande varje kommun ska ta emot, efter diskussioner mellan Länsstyrelsen och kommunerna. Därefter kommer Migrationsverket att teckna avtal med kommunerna.