Denna nyhet är äldre än 12 månader och kan innehålla information som inte längre är aktuell.

Samarbete ska ge fler möjligheten till arbete

Två personer samtalar.

Jobbcentrum i samarbete med kommunens enhet för rekrytering och bemanning har i dag en rekryteringsträff på det vi kallar jobbtorget, till syfte att hjälpa fler i arbete.

- Vi har identifierat 16 individer som går på försörjningsstöd och som ska få träffa rekryterare för möjligheten att få jobba som sommarvikarie i regi av enheten för rekrytering och bemanning, säger Helena Hägg som är teamledare inom Jobbcentrum på enheten för arbetsliv och försörjning.

Rekryteringsträffen är viktig av två skäl. Kommunens enhet för rekrytering och bemanning har en utmaning vad gäller att tillsätta tillräckligt med vikarier inför sommaren. Jobbcentrum har personer aktuella på enheten, som vill arbeta och försörja sig själva, men som lever på ekonomiskt bistånd på grund av arbetslöshet.

Satsning som ger flera fördelar

De personer som idag lever på ekonomiskt bistånd får en möjlighet till jobb. Vård-och omsorgstagare får sina behov tillgodosedda genom att det finns tillräckligt med personal. Anhöriga kan känna sig trygga att deras närstående får den vård och service de behöver. Ordinarie personal kan ta ut sin semester. Alla tjänar på att det utbetalas lön för arbete istället för att människor lever på bidrag.

- Processen började med att en medarbetare från Jobbcentrum kontaktade enheten för rekrytering och bemanning för att stämma möte i syfte att närma oss varandra och hitta sätt att samarbeta. Senare genomfördes en träff där vi i gemensam dialog beslutade att genomföra rekryteringsträffen. Arbetslivscoacher på Jobbcentrum har identifierat personer som de tror matchar uppdraget och sedan har personerna kallats till intervjuer. Korta intensiva intervjuerna kommer ske med de kallade under en dag, säger Helena Hägg.

Ska leda till jobb

Satsningen hoppas leda till att personer som idag lever på ekonomiskt bistånd blir självförsörjande med egna inkomster i form av lön.

- Vi hoppas att Jobbcentrum och de personer som är aktuella här ska bidra till kommunens kompetensförsörjning genom att personerna får testa ett yrke och integreras i arbetslivet. Detta kan i sin tur leda till att flera studerar till dessa vård-och omsorgsyrken och även blir framtida medarbetare, säger Helena Hägg.