Denna nyhet är äldre än 12 månader och kan innehålla information som inte längre är aktuell.

Fira Valborg säkert

Majbrasa

Har du tänkt elda på Valborgsmässoafton? Kom ihåg att all eldning sker under eget ansvar. Du är alltid ansvarig för att elden inte sprider sig, även när brandriskprognosen tillåter eldning.

I morgon är det Valborgsmässoafton och många vill tända majbrasor för att välkomna våren. Men är det lämpligt att elda nu?

– Eldning och säkerhet handlar om sunt förnuft. Kolla väder- och brandriskprognoserna. Är du minsta osäker på om det är lämpligt att elda så ska du avstå, säger Mats Åberg som är räddningschef på Norrhälsinge Räddningstjänst. Och om du ska elda, kom ihåg att anmäla det till oss på räddningstjänsten i förväg.

Anmälan om eldning

Anmälan om eldning till Norrhälsinge Räddningstjänst görs på vår webbplats. Då vet räddningstjänsten vem de ska vända sig till om något skulle gå fel. Det är också ett bra sätt att undvika onödiga uttryckningar.

Här kan du läsa mer och anmäla om du ska elda utomhus

Tips för utomhuseldare

  • Ta reda på väderprognos och brandriskprognos och om det råder eldningsförbud. På smhi.se kan du se brandriskprognosen. Undvik att elda vid höga värden.
  • Se till att du har fungerande släckutrustning, slang med påkopplat vatten och spadar, ruskor, krattor eller liknande.
  • Lämna aldrig elden utan bevakning och ha mobiltelefon till hands så att du kan larma räddningstjänsten om något går fel.
  • Vattna en skyddszon på några meter kring ytan som ska brännas.
  • Elda aldrig på berghällar. De kan spricka.
  • Elda bara grenar, kvistar och ris. Löv bör komposteras. Annat avfall ska lämnas till kommunens miljöstation.
  • Bevaka så länge det finns risk att elden kan sprida sig. Kontrollera noga att ingen glöd finns kvar. Kontrollera platsen efter någon timme.
  • Eldning utomhus av löv, kvistar och annat trädgårdsavfall får endast ske om det kan ske utan olägenhet för människors hälsa. Prata därför med dina grannar innan du eldar utomhus.
  • Eldning sker på egen risk.
  • Är du osäker, kontakta räddningstjänsten och be om råd.