Denna nyhet är äldre än 12 månader och kan innehålla information som inte längre är aktuell.

Skyddsstopp på Malsta skola

Malsta skola F-6

Uppdaterad information 2022-05-04 kl 11.30: Skyddsstoppet upphävt – Eleverna kan återvända till ordinarie klassrum i eftermiddag.

Idag har rektor på Malsta skola synat arbetet i huvudbyggnaden. Skyddsombudet är nöjd med insatserna som genomförts och har därmed hävt skyddsstoppet. Eleverna kommer kunna återvända till sina ordinarie klassrum redan i eftermiddag.

Insatser som genomförts:

  • Ventilationen är rensad och rengjord, både kanaler och aggregat. Filter är bytta.
  • Huvudbyggnaden är städad från tak till golv.
  • Tekniska har kontrollerat alla rum. De kan konstatera att det inte ligger Linoleummatta under några andra plastmattor.
  • Fiberanalysen visar att varken mattan eller limmet innehåller asbest. Ingen asbest påvisad alltså.
  • Rektor har synat arbetet som är gjord i huvudbyggnaden.
  • Skyddsombudet är nöjd med gjorda insatser och har hävt skyddsstoppet.

Tidigare publicerat

2022-05-03 kl 11.45: Ventilationen är nu sanerad. Efter lunch startar en omfattande städning av alla lokaler i huvudbyggnaden.

Undervisningen i de tillfälliga lokalerna funkar bra, både för åk 4-6 som håller till i Viagården och för de yngre eleverna som är kvar på skolområdet. I Viagården saknas WiFi men det går bra ändå rapporterar lärarna.

Prover på den borttagna mattan har skickats på analys. Lokalerna kommer inte att tas i bruk igen innan vi har fått svar.

2022-02-02 kl 16.00: Rengöring av ventilationskanaler pågår och kommer att avslutas under tisdag förmiddag. Efter det görs en grundlig städning av alla lokaler som förhoppningsvis är klar i mitten av veckan.

Under tiden arbetet pågår kommer åk F-3 att vara i fritidshemmets lokaler och matsalen medan åk 4-6 kommer att vara på Viagården.

2022-05-02 kl 9.00: Skydddsombudet på Malsta skola har avbrutit arbetet i huvudbyggnaden, ett så kallat skyddsombudstopp. Det innebär att varken elever eller barn får vistas där.

För flera år sedan lades felaktigt en plastmatta på en linoleummatta i souterrängplanet. Vi har nu tagit bort alla mattor och betongen har slipats ren. I samband med det har slipdamm spridits i hela huvudbyggnaden.

En första byggstädning har gjorts i hela nedervåningen men det visade sig inte vara tillräckligt. Det behöver städas grundligare och i hela huvudbyggnaden.

Tills det är klart kommer undervisningen att ske utomhus och i de lokaler som inte är stängda. Skolans krisgrupp är aktiverad för att planeras hur undervisningen ska ske på bästa sätt tills lokalerna åter kan tas i bruk.