Denna nyhet är äldre än 12 månader och kan innehålla information som inte längre är aktuell.

Hudiksvalls kommuns fritidsledare deltar i KEKS-nätverket

Fritidsgårdarna ungdomar ledare fritidsledare fredrik

Alla fritidsledare i Hudiksvalls kommun har deltagit i en två dagar lång utbildning med en representant från nätverket KEKS.

KEKS (kvalitet och kompetens i samverkan) är ett nätverk för kommuner som bedriver öppen ungdomsverksamhet. Just nu är 68 svenska kommuner med i KEKS, men de har även medlemmar från andra europeiska länder.

- Det finns flera orsaker till att vi vill vara med i KEKS. Vi får ett komplett dokumentationssystem där vi får statistik på bland annat vilka och hur många som besöker oss men också hur många ungdomar som är aktivt delaktiga i vår verksamhet. Hur de upplever vår verksamhet i form av trygghet och bemötande bland annat. Vi får också lära oss hur vi får fler ungdomar delaktiga och hur vi kan coacha dem att planera, förbereda och genomföra sina egna idéer. Vi hoppas och tror att vi i framtiden kommer att attrahera fler unga som vill vara med och utveckla vår verksamhet, säger Anders Nordgren, fritidsledare.