Denna nyhet är äldre än 12 månader och kan innehålla information som inte längre är aktuell.

Barndialog ger barnen inflytande i samhällsplanering

Ett barn ritar ett hus.

Med barns perspektiv kan vi få upp ögonen för nya saker som vi inte uppmärksammat, inte minst när det handlar om att planera ett samhälle.

En planarkitekt en stadsarkitekt och en fritidsutvecklare på Hudiksvalls kommun har fått möjligheten att träffa fem barn i åldrarna 5-9 år en kväll i april, i samband med deras träning ute på Håstaholmen i Hudiksvall.

- Jag satt bredvid en pojke som är fem år. Vi tittar tillsammans på en bild, den visar en visualisering av en framtida bebyggelse i Västra hamnen. Jag pekar ut ett rött hus och frågar ”Om du bodde där, hur skulle det vara?”, säger Emma Nordebo Snygg som är stadsarkitekt.

Pojken svarar; ”Då skulle jag cykla här!” Han drar fingret längs gatorna i stadsdelen ”Sen cyklar jag vidare hit, och hit, och runt här. Sen cyklar jag hem”. Han drar fingret tillbaka till det röda huset.

Barndialog, om Västra hamnen som i detta exempel är viktigt då barnkonventionen anger tydligt att barn ska ges möjlighet att framföra sina åsikter.

- Med barns perspektiv kan vi få upp ögonen för nya saker som vi inte uppmärksammat utan deras inspel, säger Emma.

Hur har ni gjort?

Tjänstepersonerna har stämt träff med en förening som har verksamhet för barn på Håstaholmen. I samband med två olika gruppers träningar fanns tillfälle att berätta om framtidsplanerna för Västra hamnen och fråga barnen vad som var viktigt för dem i en ny stadsdel.

- Vi hoppas att detta kan leda till att vi säkerställer att barn kan trivas och känna sig trygga i Västra hamnen. Även ge barnen en första kontakt med medborgarinflytande, säger Emma.

Emma uttrycker att det är roligt att prata med barn och få ta del av deras tankar. Även tränarna tyckte det var positivt och skulle återkomma med deras syn på hur barnperspektivet kan beaktas.

- Vad gör du när du kommer hem, frågar Emma pojken.

- Då parkerar jag cykeln, svarar han.

- Var parkerar du?

- I ett cykelställ, svarar han.

- Ska cykelstället stå utomhus, eller vill du parkera cykeln inne?

- Ute! Han säger det som att det vore självklart.

- Är du inte rädd att någon kan ta din cykel?

- Nääää, säger han och ler.

Emma pratar med pojken om hur det blir när han ska börja skolan, och han berättar att då ska han cykla till skolan. Han är inte rädd för bilarna utan kan cykla där de är, men om de kommer nära cyklar han undan, ut på gräset. Ibland cyklar han i skogen, på stigar, men inte så ofta.

Emma frågar om hur det är att bo så nära vattnet. Det tycker han är bra, och hans kompis håller med för han bor bredvid vatten idag. Emma vänder mig till kompisen och frågar.

- Varför är det bra att bo vid vatten?

- Då kan man bada, svarar kompisen.

- Men vad gör du på vintern då? Badar du då med?

Kompisen berättar att han inte gör det, men det går att åka skridskor på isen, och skidor. Pojken som Emma pratade med inledningsvis åker också skridskor, men han gillar inte att åka skidor.

Det närmar sig slutet på samtalet då ett annat barn entusiastiskt vill få ordet. Han har en idé om det höga huset vid centrumplatsen på bilden.

- Där kan det finnas en hiss inne i huset. Så åker man upp hela vägen, så kan man kliva av i solen. Det kan finnas staket, och när man tittar ner är det lite läskigt!

Vad är nästa steg?

Barndialogerna ska resultera i en barnkonsekvensanalys, eller en prövning av barnets bästa. Den blir ett underlag till detaljplanen. Såhär sammanfattas träffen med just denna barngrupp, ur ett stadsplaneringsperspektiv:

  • Barn vill kunna cykla runt och upptäcka sin stad.
  • Det ska finnas bra ställen att parkera cykeln på, men det behöver inte vara inomhus.
  • Vattnet är en tillgång året om.
  • Lekplatser uppskattas, och det önskas även mer avancerade nöjesfält.
  • Utsiktspunkt/er önskas, men det ska vara säkert så ingen kan ramla ner. Gärna utsikt i kombination med solterass.
  • Konst som tilltalar barn (klätterfunktion, fina motiv som pandor t ex) efterfrågas.

Företaget Västra hamnen lokaler AB vill bygga en ny stadsdel i Hudiksvall inom fastigheterna Åvik 26:14, Åvik 26:22 och Åvik 26:16, ett område som kallas för Västra hamnen. Längs med fjärden i centrumnära läge önskas nya kvarter skapas med attraktiva bostäder. Förutom bostäder nämns även marina, arbetsplatser, vård-och omsorgsboende, idrottshall och vårdcentral.

Här kan du läsa mer om projektet Västra hamnen Länk till annan webbplats.