Trossen – för samverkan mellan skola och arbetsliv

Sjöbodarna i Hudiksvall

Trossen är en nystartad satsning för att öka samarbetet mellan skola och arbetsliv i Hudiksvall. Det är en möjlighet för arbetsplatser och högstadieelever att lära känna varandra vilket kan påverka den långsiktiga kompetensförsörjningen.

Upplägget är enkelt

Er arbetsplats knyts till en klass i årskurs 7. Ni träffas två gånger per år under högstadietiden. En gång per år kommer arbetsplatsen på besök till skolan och en gång per år kommer klassen på besök hos er. Ni är fria att genomföra konceptet utifrån era egna idéer och förutsättningar. Som stöd kommer ni få ett material med förslag på teman och tips som ni kan följa tillsammans med klassen och ansvarig lärare.

Vad är syftet med Trossen?

Syftet med Trossen Hudiksvall är att starta ett koncept som bidrar till att förverkliga läroplanen och kursplanernas intentioner om samverkan mellan skola och arbetsliv. Genom samverkan ökar elevernas motivation, deras förståelse för arbetslivet och för behovet av utbildning. På så sätt blir det lättare att göra väl underbyggda studie- och yrkesval.

Syftet är också att bredda samarbetsytan mellan skola och arbetsliv. Det finns många arbetsplatser som av olika anledningar inte kan ta emot praoelever. Trossen kan således vara ett komplement till prao som öppnar upp nya dörrar för samverkan.

Vill ni bli Trossenpartner till en högstadieklass?

Gör er intresseanmälan till:trossen@hudiksvall.se

Vi behöver följande uppgifter:

  • Namn på organisation/arbetsplats
  • Postadress och besöksadress
  • Kontaktperson/handledare samt kontaktuppgifter
  • Kort beskrivning av verksamheten

Vad händer sen?

Efter ni har anmält ert intresse att bli trossenpartner kommer vi kontakta er med mer information. Då kommer ni bland annat bli inbjudna till ett digitalt informationsmöte den 31 maj kl 15:00-16:00.

Vill du läsa mer?

Här kan du läsa mer om Trossen