Denna nyhet är äldre än 12 månader och kan innehålla information som inte längre är aktuell.

Näringslivet är en viktig del i det civila försvaret

Utsikt från över Hudiksvalls från kyrkans topp

I veckan samlades representanter från näringslivet i Hudiksvall och Nordanstig för att lyssna till Försvarsmakten och Länsstyrelsen som berättade om näringslivets viktiga roll i det svenska totalförsvaret.

Mikael Mineur, tidigare diplomat och anställd inom Försvarsmakten, visade en tidslinje över förändringarna inom det svenska försvaret från mitten av 1990-talet till idag.

- År 1993 hade vi 850 000 anställda inom försvaret och idag ryms samtliga Försvarsmaktens personal i Friends Arena, dvs inte mer än 50 000 personer, betonade Mikael Mineur.

Tillsammans med Erik Blom från Länsstyrelsen i Gävleborg berättade han hur arbetet med återuppbyggnaden av framför allt det civila försvaret nu pågår igen, och vad som förväntas av Sveriges kommuner, regioner och företag.

- Vi kan sitta i Stockholm och göra planer, men om vi inte lyckas engagera näringslivet så kommer planerna inte att fungera. Det är i företagen som både utrustning, som fordon och verkstäder, men också människorna finns, sade Mikael Mineur.

Träffen arrangerades av Hudiksvalls och Nordanstigs kommuner och just nu planeras för ett nästa steg under hösten.

Vill du veta mer om hur du eller ditt företag kan bidra till det civila försvarets motståndskraft i händelse av krig eller höjd beredskap? Kontakta då Hudiksvalls kommuns samordnare för civilt försvar Thomas Johnson.

thomas.johnson@hudiksvall.se

Telefon: 0650-29734.