Denna nyhet är äldre än 12 månader och kan innehålla information som inte längre är aktuell.

Viktig balansgång så att inte privata relationer påverkar jobbet

Kommuningång

Kan personer med nära relationer jobba inom samma verksamhet? Bör man välja en annan yrkesbana än släkten och måste man anpassa sitt yrkesval efter vilka man umgås med? Det är frågor som aktualiserats efter att äldreomsorgschefen valt att sluta för att inte äventyra förtroendet, i och med att hennes dotter fått jobb som enhetschef inom äldreomsorgen där även sonen sedan tidigare är chef.

– Jag vet att alla inblandade i det aktuella fallet har varit väldigt noga med att hålla isär rollerna. Men generellt sett är det här aldrig några enkla frågor. Det finns inget patentsvar utan det är en balansgång. Å ena sidan strävar vi alltid efter att anställa den som har bäst kompetens och kvalifikationer, å andra sidan kan det finnas en risk att förtroendet påverkas, säger kommundirektör Bengt Friberg.

I en kommun som Hudiksvall där 10 procent av befolkningen har kommunen som arbetsgivare är det ofrånkomligt med privata relationer på jobbet. Man kanske är släkt med någon man jobbar med, har familjeband, bor grannar, är kompisar eller med i samma förening. Men det kan också vara någon man har en konflikt med eller kanske ett ex.

– Det skulle ju inte fungera praktiskt att förbjuda alla som har någon typ av relation med varandra att jobba ihop. Men i alla sådana sammanhang gäller det att vara vaksam på hur man hanterar det i vardagen. Och ännu viktigare är det när det gäller nära relationer på chefsnivå, säger Bengt Friberg,

En chef ska till exempel aldrig ansvara för rekryteringen eller sätta lön på en närstående. Man ska inte heller fatta beslut som direkt påverkar en anhörigs situation, oavsett om det är i positiv eller negativ riktning. Allt sådant måste en annan, oftast högre chef göra.

– De rutinerna har också följts i det aktuella fallet. Verksamhetschefen har inte anställt något av sina barn och är inte heller närmaste chef. Vid alla chefsrekryteringarna har vi som arbetsgivare skyldighet att MBL-förhandla. Så har också gjorts här och facken har inte reserverat sig mot arbetsgivarens förslag till tillsättning, säger personalchef Maria Larsson.