Denna nyhet är äldre än 12 månader och kan innehålla information som inte längre är aktuell.

Hudiksvalls kommun satsar på utbildning om psykisk ohälsa på arbetsplatsen

En person som lägger handen på en annan persons axel

Hudiksvalls kommun har genomfört föreläsningar med fokus på psykisk ohälsa på arbetsplatsen. Föreläsningarna riktade sig till chefer, skyddsombud och hälsoinspiratörer. Satsningen är en del av kommunens arbete med social hållbarhet och hälsofrämjande arbetsplatser.

Syftet med föreläsningarna var att skapa en bredare förståelse för hur man på arbetsplatsen kan hantera psykisk ohälsa. På föreläsningarna deltog chefer, skyddsombud och hälsoinspiratörer från kommunens olika verksamheter. Genom ett samarbete mellan de olika rollerna hoppas man nu kunna stärka det framtida arbetet med hälsofrämjande arbetsplatser.

Ett viktigt ämne att prata om

Det kan ibland vara svårt att prata om psykisk ohälsa. Att prata om psykisk ohälsa på arbetsplatsen är en viktig del av att skapa arbetsplatser där våra medarbetare mår så bra som möjligt. Från föreläsningarna fick deltagarna med sig verktyg och material för hur man börjar prata med varandra om psykisk ohälsa på arbetsplatsen.

En del av kommunens arbete med social hållbarhet

Ett socialt hållbart samhälle är ett jämställt och jämlikt samhälle där människor lever ett gott liv med god hälsa, utan orättfärdiga skillnader. En utmaning kopplad till social hållbarhet är den ökade psykiska ohälsan i samhället. För Hudiksvalls kommun är det viktigaste att våra medarbetare ska kunna göra bra saker för de vi är till för. Att kommunens medarbetare har en god psykisk hälsa är en viktig förutsättning för det arbetet.

Läs mer om Hudiksvalls kommuns pågående arbete med social hållbarhet