Denna nyhet är äldre än 12 månader och kan innehålla information som inte längre är aktuell.

Länets tillgång till livsmedel ses över

Köksbleck med bananer och äpplen på.

Livsmedelsförsörjningen i länet ses över för att kunna trygga tillgången till mat i händelse av kris. Det sker genom ett samarbete med Region Gävleborg, länsstyrelsen och länets kommuner.

Sverige och Gävleborg behöver ett fungerande livskraftigt och lönsamt jordbruk och livsmedelsproduktion för att trygga livsmedelsförsörjningen. I samband med Kommunsamråd Gävleborg beslöts att länsstyrelsen, Region Gävleborg och kommunerna i länet ska tillsätta en gemensam arbetsgrupp som får till uppgift att göra en analys av läget och inventera åtgärder som kan vidtas för att stärka livsmedelsförsörjningen i länet.

Läs mer på Region Gävleborgs webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.