Denna nyhet är äldre än 12 månader och kan innehålla information som inte längre är aktuell.

Klimatvänligt investeringsprojekt på Kattvikskajen är beviljat grönt lån

Illustration av kontorsbyggnad å Kattvikskajen.

Fastighets AB Glysis nybyggnation av kontors- och parkeringshus på Kattvikskajen har nu blivit godkänd för ett Grönt lån hos Kommuninvest och därmed klassad som ett klimatvänligt investeringsprojekt.

- Vi har verkligen försökt tänkt grönt, effektivt och framåtriktat, förklarar Pär Widell, VD för Fastighets AB Glysis.

Gröna lån är lån till investeringar som gör positiv skillnad för miljön. Bakom dessa står Kommuninvest. Stommen till de klimatsmarta kontoren på Kattvikskajen är huvudsakligen byggd i trä. Betongen både i bottenplanet på kontorshuset och i P-huset är klimatanpassad betong. Denna betong ger ett klimatavtryck som är minst 10% lägre än motsvarande standardbetong.

Miljötänket fortsätter uppe på taket, som också för ögat kommer att vara grönt.

- För att minska påverkan på dagvattensystemet vid kraftig nederbörd har vi valt att plantera Sedum på kontorstaket, fortsätter Pär Widell. Sedum är lättskötta, fleråriga växter som kräver lite vatten. På parkeringsgaragets tak kommer även solpaneler med en effekt om 59kW att installeras. En rolig sak med Sedum, som man kan hålla utkik efter, är att den ändrar färg och utseende både utifrån år och årstid.

Kommuninvests uppdrag kan sägas vara indelat i tre delar: att finansiera utveckling inom kommunsektorn, att erbjuda en trygg placering för investerare samt att fungera som kunskapscentrum inom kommunal finansförvaltning och långsiktig hållbarhet.