Ökad spridning av influensa

Händer

Även om vi gärna vill tro att pandemin är över finns coronaviruset fortfarande kvar. Och som det inte vore nog ser vi även en ökning av " vanlig influensa", typ A. Just nu sprids influensan snabbt bland ungdomar som kan bli riktigt sjuka.

Så här års pågår det mycket resor och fester bland ungdomar och man kanske beger sig hem från studentorter. Det ger extra skjuts åt influensan som verkar vara en mycket smittsam variant i åldersgruppen 18-24 år.

- Därför har vi valt att ligga kvar med begränsningarna vi haft med anledning av coronapandemin, det vill säga att både personal och besökare inom vård och omsorg ska ha munskydd alternativt visir när man är närmare en annan person än två meter. Och förstås tänka på att ha rena händer och stanna hemma om man är sjuk, säger kommundirektör Bengt Friberg.

Det är mycket viktigt att vara uppmärksam på tidiga symtom, både hos sig själv och dem man träffar. Hastigt insjuknande i hög feber och symptom som frossa, torrhosta, ont i halsen, muskel- eller ledvärk, samt huvudvärk kan vara tecken på influensa. Men man kan vara smittsam redan ett dygn innan man får symptom.

- Våra äldre och sköra som fick sitt vaccin i början av hösten har inte mycket skydd kvar och kan därför bli svårt sjuka. Därför är det väldigt viktigt att vi hjälps åt så att vi slipper influensautbrott, säger kommunens medicinskt ansvariga sjuksköterska Karin Wedin Papaztcheva.