Denna nyhet är äldre än 12 månader och kan innehålla information som inte längre är aktuell.

Friberg slutar nästa vår

Bengt Friberg

Kommundirektör Bengt Friberg planerar att gå i pension under våren 2023.

- Nästa år fyller jag 66 och i och med planerar jag att gå i pension någon gång under våren.

Rekryteringen av ny kommundirektör kommer att påbörjas under hösten.

- Jag har bett Bengt att vara tills att den nya politiska sammansättningen i nämnder och styrelser hunnit komma igång efter valet. Att rekrytera en kommundirektör är en viktig process som också måste få ta sin tid, säger Mikael Löthstam