Denna nyhet är äldre än 12 månader och kan innehålla information som inte längre är aktuell.

Iggesunds skola satsar på ett lärande under hela skoldagen

Skolgården på Iggesunds skola. På bilden syns en sandlåda och i bakgrunden skymtas Iggesunds skolas lokaler

På Iggesunds skola pågår ett arbete som handlar om att ett lärande ska ske under hela skoldagen. Målet är att skapa ett lugn på skolan och samtidigt stärka tilliten mellan elever och personal. Arbetet som utgår från skolgården drivs av Iggesunds skolas skolgårdslärare Malin.

Med skolgården som klassrum arbetar skolgårdsläraren Malin på Iggesunds skola förebyggande för att skapa ett lugn på skolan och en tillit mellan elever och personal. I sitt dagliga arbete planerar Malin aktiviteter för rasterna och fokuserar på att skapa sunda relationer med eleverna. Det var i slutet av förra året som Malin påbörjade arbetet, men än återstår mycket att göra.

- Vi har kommit en bra bit på vägen men det här arbetet är en färskvara som kräver ständig uppdatering i av osss pedagoger, säger Malin, skolgårdslärare på Iggesunds skola.

Ett förebyggande arbete

En stor del av arbetet handlar om att jobba förebyggande. På så sätt hoppas man kunna fånga upp signaler på otrygghet och konflikter bland eleverna, innan skadan är skedd.

- När man kliver ut på en skolgård är det vanligt att man möts av barn som leker runt omkring och överallt. Någonstans står det ett gäng pedagoger i en ring och samtalar med varandra. Sen uppstår det en konflikt och pedagogerna blir tvungna att lämna ringen för att gå och hjälpa eleverna. Vi släcker bara bränder om vi jobbar på det sättet, säger Malin, skolgårdslärare på Iggesunds skola.

En lugnare skolgård skapar lugnare klassrum

Ett av målen med arbetet handlar om att skapa ett lugn på skolan. Malin menar att en lugnare skolgård skapar ett lugnare klassrum, något som personalen på skolan märker av.

- En stor del handlar om det förtroendet och relationskapital som eleverna har gentemot oss lärare. Jobbar vi förebyggande på det här sättet skapar vi mindre konflikter för lärare att behöva lösa inne i klassrummet efter rasten, den tiden kan användas för lärandet i sig, säger Malin, skolgårdslärare på Iggesunds skola.

Personalen tar olika roller under rasterna

Under rasterna på Iggesunds skola delar personalen in sig i olika roller. Det kan innebära att någon ansvarar för att ha överblick över skolgården medans någon annan ansvarar för att fånga upp barn som inte har någonting att göra eller är ensamma.

- Bara för att det är rast så upphör inte lärandet för eleverna, dom lär sig hela tiden och ännu mer om vi som trygga vuxna är närvarande. Att vi i personalen har tydliga roller bland varandra under raster leder till att vi blir mer närvarande, säger Malin, skolgårdslärare på Iggesunds skola.

Ett samarbete mellan personal och elever

På skolan finns elever som under raster är trivselledare. Deras uppgift är bland annat att fånga upp elever som inte har någon att leka med men också att leda aktiviteter tillsammans med personal på skolan.

- Jag är stolt över att vara en trygg vuxen som eleverna känner tillit och förtroende för. Jag är stolt över att det förebyggande arbetet redan visar en lugnare och mer aktiv skolgård. Men mest stolt är jag över våra elever som är engagerade och fullt delaktiga i att leda arbetet framåt tillsammans med oss pedagoger, säger Malin, skolgårdslärare på Iggesunds skola.