Denna nyhet är äldre än 12 månader och kan innehålla information som inte längre är aktuell.

Satsning på kommunens största förskolor med högsta socioekonomiska index

Förskola

Hudiksvalls kommun kommer att anställa fyra förskollärare med specialpedagogisk kompetens till förskolorna Humlan, Håstahöjden, Smedjan och Björkberg.

- Några av kommunens största förskolor med högsta socioekonomiska index har lägst andel behöriga och legitimerade förskollärare. De förskolorna har också svårt att rekrytera nya förskollärare på vakanta tjänster. Det innebär att alla barnen i förskolan inte kan erbjudas en likvärdig utbildning och därför gör vi den här satsningen utifrån ett beviljat statsbidrag, säger Annika Gabrielsson, verksamhetschef förskola.

Tanken är att de nya förskollärarna med specialpedagogisk kompetens bland annat ska ha som uppgift att handleda och stödja kollegor samt stödja förskolans rektor i det kompensatoriska uppdraget.

Vill du jobba hos oss?

Läs mer om tjänsterna på hudiksvall.se/ledigajobb