Denna nyhet är äldre än 12 månader och kan innehålla information som inte längre är aktuell.

Skolledare varslad om avsked

Kommuningång

Den skolledare som har varit avstängd utifrån ett antal anmälningar om kränkningar och sexuella trakasserier har varslats om avsked.

- Vi har nu utrett ett antal anmälningar och vår bedömning är att det rör sig om sexuella trakasserier mot medarbetare i två av fallen. Och det är självklart inte acceptabelt i våra verksamheter, säger Tobias Winterliv som är förvaltningschef för Lärandeförvaltningen.