Skolledare varslad om avsked

Kommuningång

Den skolledare som har varit avstängd utifrån ett antal anmälningar om kränkningar och sexuella trakasserier har varslats om avsked.

- Vi har nu utrett ett antal anmälningar och vår bedömning är att det rör sig om sexuella trakasserier mot medarbetare i två av fallen. Och det är självklart inte acceptabelt i våra verksamheter, säger Tobias Winterliv som är förvaltningschef för Lärandeförvaltningen.