Denna nyhet är äldre än 12 månader och kan innehålla information som inte längre är aktuell.

Vad tycker du om Hudiksvall som cykelkommun?

människor cyklar

Vi vill gärna ta del av dina erfarenheter av Hudiksvalls kommun som cykelkommun. Bidra genom att fylla i enkäten nedan.

Du har möjlighet att svara anonymt på frågorna, välj Hudiksvalls kommun när du svarar. Enkäten lämpar sig för alla personer som cyklar inom kommunen, men även för er som vill börja cykla. Enkäten genomförs av Cykelfrämjandet.

På Cykelfrämjandets webbplats hittar du enkäten: Enkät Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kommunens viljeinriktning gällande cykling

Läs mer om kommunens viljeinriktning gällande cykling i den cykelpolicy som antogs 2016. Beslut om Riktlinjer till cykelpolicyn förväntas tas av kommunstyrelsen under hösten 2022.

Cykelpolicy i Hudiksvalls kommun

Vad är genomfört sedan förra enkäten?

Kommunen har fortsatt satsa på restaurering av befintlig gång- och cykelinfrastruktur. Utöver det har flera kortare sträckor nyanlagts för att binda ihop befintliga gång- och cykelbanor. Några exempel är Byvägen, i närheten av Håsta skola samt förbättring av förbindelser till Sandvalla skola. Utanför Hudiksvalls stad har det dessutom byggts gång- och cykelbana längs Bodarnevägen i Iggesund.

Här kan du läsa kommunens resultat från tidigare enkäter

På Cykelfrämjandets webbplats kan du se resultat från tidigare års enkäter.

2020 års resultat Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

2018 års resultat Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.