Denna nyhet är äldre än 12 månader och kan innehålla information som inte längre är aktuell.

Talloljeutsläpp i Bottenhavet

I dagsläget har det inte inkommit några rapporter om att tallolja skulle ha nått land vare sig i Sverige eller Finland efter det stora oljeutsläppet i Bottenhavet den 8 juni.

Utsläppet skedde längre ut till havs mellan den svenska och finska kusten och sträckte sig ungefär från Gävle till Härnösand. Inte heller Kustbevakningen har kunnat konstatera några oljepåslag i samband med sina stickprovskontroller vid flertalet öar i kustbandet.

Länsstyrelsen Gävleborg har under torsdagen stämt av aktuellt läge efter det stora oljeutsläppet i Bottenviken med Länsstyrelserna i Uppsala, Västernorrland och Västerbotten, kustkommunerna, räddningstjänster och Kustbevakningen.

Detta för att ha en beredskap om oljan skulle nå land i vårt område vid ett senare tillfälle.

Det finns idag ingen information om vilken mängd som släppts ut och eftersom talloljan beter sig lite annorlunda än exempelvis mineralolja har det varit svårt att bedöma både spridning och mängd.

- I nuläget har vi inte påträffat någon olja längs med gävleborgskusten och det är inte alls säkert att talloljeutsläppet når land. Tallolja kan däremot nå land i omgångar efter ett utsläpp och därför följer länsstyrelsen tillsammans med övriga berörda myndigheter utvecklingen mycket noga. Vi tar helt enkelt det säkra före det osäkra och håller varandra uppdaterade löpande”, säger Ulrika Nilsson, miljötillsynshandläggare på Länsstyrelsen Gävleborg.

Brun och påträffas oftast i klumpar

Tallolja är brunaktig till färgen och klibbig och kan, när det når land, påträffas i klumpar.

Oljan kan påverka både djur och natur negativt då den bland annat kan fastna i fåglarnas fjädrar.
Det gör den också svår att tvätta bort, särskilt på hundar och andra pälsdjur. Hundar som försöker göra rent pälsen genom att slicka, kan bli sjuka.

Oljan innehåller även ämnen som kan orsaka allergiska reaktioner så som irritation av både hud och ögon. Vid kontakt med tallolja rekommenderar giftinformationscentralen att skölja med vatten eller tvättar huden med tvål och vatten.

Fortsätter bevakningen under sommaren och hösten

Kustbevakningen samt länsstyrelserna kommer, inom ramen för sitt ordinarie arbete under sommaren och hösten, hålla utkik efter tallolja i samband med andra inventeringar längs med kusten.

Vistas du ute och längs med kusten i sommar och skulle upptäcka tallolja så vänd dig till Kustbevakningen eller vårt Servicecenter.

Kontaktuppgifter till Kustbevakningen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

kommun@hudiksvall.se

Läs mer

Läs mer om utsläppet på kustbevakningen.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.