Denna nyhet är äldre än 12 månader och kan innehålla information som inte längre är aktuell.

Hudiksvalls kommun tilldelas samverkansmedel för forskningsprojekt inom lärande

Håsta skola, Idenors skola samt förskolorna Norrgården, Humlan och Hasselbacken i Hudiksvalls kommun har tillsammans med två forskare vid Umeå universitet erhållit samverkansmedel. Målet med projekten är att utveckla förskolan och skolan och underlätta för dess barn och elever.

Lärarhögskolan vid Umeå universitet har utlyst medel för samverkan som har sökts av forskare vid universitetet. Syftet med medlen är att utveckla praktiken och samverkan mellan akademi och skola. Skolhuvudmän har inkommit med över 60 identifierade utvecklingsområden, varav Hudiksvalls kommun inkommit med 6 utvecklingsområden. Totalt beviljades medel för 16 utvecklingsområden, varav 3 i Hudiksvall:

Förskola: ta fram modell för att organisera förskollärarnas utvecklingsarbete i matematik.

Idenors skola: utveckla undervisning i matematik (med specifikt taluppfattning), så att eleverna ska lära sig mer och bättre.

Håsta skola: forskningscirklar om lässtrategier i svenskämnet.

- Dessa projekt är viktiga eftersom att det innebär att vi får det betydelsefulla forskningsstödet i de utvecklingsarbeten som görs i kommunen. Vi får in expertkompetens till områden där vi behöver som bäst. Arbetet startar redan i höst med samverkansmöten för att skapa gemensamma utgångspunkter för det fortsatta arbetet. Exempelvis kommer förskolor och skolor besökas av forskare för att de ska få bilda sig en uppfattning av den praktik som resultaten från projektet kommer att vara i, säger Johan Sidenvall, lektor, Hudiksvalls kommun.

Positivt att attrahera forskare till kommunen

- Det har förstås tagits emot mycket positivt att vi kan attrahera forskare till kommunen. Att forskare anser att de frågor vi jobbar med är så pass intressanta att de vill samarbeta med oss och att de utvecklingsområden som vi identifierat är så pass viktiga att Umeå universitet vill satsa medel på dem. Särskilt när konkurrensen var så hård. Efter projektens slut, om 2 år, är målsättningen att dessa utvecklingsområden ska vara implementerade delar av respektive verksamhet, säger Johan Sidenvall.