Denna nyhet är äldre än 12 månader och kan innehålla information som inte längre är aktuell.

Kungörelse gällande fastigheten MINERVA 5

Byggnadsnämnden i Hudiksvalls kommun har beviljat följande bygglov: Bygglov för fasadändring (muralmålning) av flerbostadshus på fastigheten MINERVA 5.

Beslutet får överklagas hos Länsstyrelsen i Gävleborgs län. Överklagandet
ska vara Byggnadsnämnden tillhanda senast 8 september 2022.

Postadress

Håstaängsvägen 3, 824 40 Hudiksvall

E-post

byggnadsnamnden@hudiksvall.se

Överklagande

Överklaganden inkomna under nämnda tid överlämnas till länsstyrelsen
för prövning. Om du behöver ytterligare upplysningar kan du vända dig till
Plan- och bygglovskontoret, tel: 0650-19345 eller med e-post till:

byggnadsnamnden@hudiksvall.se