Denna nyhet är äldre än 12 månader och kan innehålla information som inte längre är aktuell.

Utlottning av tomter i Stenberg, Idenor

Karta över Hudiksvall

Hudiksvalls kommun säljer fyra bostadstomter. Tomterna ligger i Stenberg, Idenor. Tomterna kommer att fördelas genom lottning och här hittar du information om hur du deltar.

Hur deltar jag?

Om du är intresserad av att delta i utlottningen behöver vi din anmälan senast 20 september klockan 12.00. Du kan anmäla dig till samtliga eller endast en av tomterna. Anmäler du dig till flera tomter måste du rangordna tomterna.

Anmälan skickas till:
Hudiksvalls kommun
Att: Mark- och exploatering
824 80 Hudiksvall

eller lämnas till Servicecenter på Guldsmeden, Trädgårdsgatan 4, Hudiksvall

Kostar det något?

Anmälningsavgiften till en tomtlottning kostar 1/100 prisbasbelopp.

En reservationsavgift tillkommer på 2 % av köpeskillingen om du efter att ha blivit framlottad vill reservera tomten

Läs mer

Här kan du läsa mer om utlottningen