Denna nyhet är äldre än 12 månader och kan innehålla information som inte längre är aktuell.

Första spadtaget för Skyttegillets demensboende

Första spadtaget Skyttegillet

I dag var det byggstart för kooperativa hyresrättsföreningen Skyttegillet i Hudiksvall. Det blir ett särskilt boende avsett för personer med demensdiagnos som består av 96 lägenheter. Kommunstyrelsens ordförande Mikael Löthstam var med och tog det första spadtaget. Projektet är ett samarbete mellan Hudiksvalls kommun och Riksbyggen.

– Det är med en varm känsla som vi nu är framme vid att ta det första spadtaget för det nya anpassade äldreboendet för våra äldre. När boendet så småningom tas i bruk blir det en kvalitetshöjning både för våra omsorgstagare och arbetsmiljömässigt för den personal som kommer att arbeta där, säger Mikael Löthstam.

Boendet byggs i området Stormyra i Hudiksvall på fastigheten Skyttegillet.

Det blir 96 lägenheter för personer med demensdiagnos. Förutom den egna lägenheten på 35 kvm finns det gemensamma ytor där den boende kan umgås, äta, se på TV, delta i olika aktiviteter, besöka frisör och få fotvård.

Satsning på utomhusmiljön

Utemiljön är särskilt anpassad för ett boende för personer med en demensdiagnos. Miljön ska stimulera de olika sinnena: syn, smak, doft, hörsel, känsel.

Den aktiva trädgården är en park med gångslingor, små rum och större vegetation. Till detta planeras ytor för odlingslotter, som kan erbjudas intresserade från en odlingsförening. De boende kan odla i odlingslådor.

– Odlingslotterna tillför ett mervärde för de äldre i deras boendemiljö, säger Mikael Löthstam.

Byggnaden kommer att bestå av två våningar med åtta boendegrupper om 6+6 lägenheter. I varje boendegrupp finns gemensamma utrymmen för matsal och samvaro. På entréplanet finns bland annat ett café och fyra allaktivitetssalar.