Denna nyhet är äldre än 12 månader och kan innehålla information som inte längre är aktuell.

Tyck till i SCB:s medborgarundersökning

Person som sitter på en bänk med sin mobil

Nu är det dags för Statistiska centralbyråns (SCB) medborgarundersökning där slumpmässigt utvalda medborgare får möjlighet att påverka och tycka till om kommunen och våra verksamheter. Om du är en av de utvalda – ta chansen och tyck till!

Uppdaterad information 26 november:

Sista dag för att svara på enkäten närmar sig! Ta chansen och skicka in den med post senast 31 oktober eller besvara webbenkäten innan 3 november kl. 13.00

Tidigare publicerad information:

I medborgarundersökningen får du möjlighet att tycka till om kommunen och våra verksamheter. Det handlar om din bedömning av hur vi som kommun sköter våra verksamheter och vilket inflytande du anser att du har på kommunala beslut.

Du får besvara frågor som till exempel:

  • Vad tycker du om skolan, äldreomsorgen och kommunens arbete för att minska diskriminering i samhället?
  • Hur stort förtroende har du för kommunens politiker?
  • Hur trygg känner du dig utomhus i området där du bor?

Ditt deltagande är anonymt och frivilligt, men värdefullt för oss! Ju fler som svarar på enkäten, desto bättre och säkrare blir undersökningen.

När skickas undersökningen ut?

Ett brev med inloggningsuppgifter till webbenkäten har skickats ut och pappersenkäten skickas i mitten av september. Enkäten kan besvaras antingen via en pappersenkät eller på webben.

Vad händer med svaren?

För deltagande kommuner ger SCB:s medborgarundersökning intressanta jämförelsetal. När SCB har samlat in svaren sammanställs dem till statistik i form av tabeller och diagram. Statistiken används framför allt av ledningen och förvaltningar i Sveriges kommuner.

För dig som inte är utvald att delta

Om du inte är en av de slumpmässigt utvalda att delta i undersökningen kan du lämna dina synpunkter direkt till oss. Synpunkter klagomål, förbättringsförslag och beröm ger oss värdefull information och möjlighet att utveckla och förbättra verksamheten. När du talar om vad du tycker hjälper du oss att bli bättre!

Synpunkter och klagomål

Läs mer om undersökningen

Mer information om undersökningen hittar du på SCB:s webbplats:

scb.se/medborgarundersokningen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.