Denna nyhet är äldre än 12 månader och kan innehålla information som inte längre är aktuell.

Åtgärder för att komma tillrätta med vattenproblem i Delsbo

Vattenkran

Under sommaren har många abonnenter i Delsbo haft besvär med att det kommunala vattnet luktar och smakar unket, lite som det kan göra i en källare.

- Det här är ett välkänt problem som kan uppstå under sommaren när vattnet är varmare, speciellt i stora hus med långa ledningar med låg omsättning. Vattnet är inte farligt att dricka, det kan jag med säkerhet säga eftersom vi tar så mycket prover både i ledningsnätet och i fastigheter där det rapporterats problem. Men vi vill såklart inte leverera vatten som smakar och luktar illa, säger VA-chef Lars Holmberg.

Vattnet i Delsbo kommer från Dellen. Att använda sjövatten för dricksvattenproduktion är väldigt vanligt, det är till exempel Mälaren som förser Stockholm med vatten. Dellensjöarna har i grunden bra vattenkvalitet, men framför allt på sensommaren med stigande vattentemperaturer och högre näringsinnehåll, kan det bli problem med lukt och smak.

För att komma tillrätta med problemen planeras flera åtgärder:

  • Kommunens VA-verksamhet och Glada Hudikhem kommer att göra återkommande synkroniserade spolningar av ledningsnätet under sommarhalvåret
  • Punktinsatser utifrån inrapporterade problem.
  • Försök med en ny typ av brunnar tidstyrda automatiska spolningar.
  • Analys av ledningsnätet och hur vattnet flödar.
  • På sikt utveckla reningsprocesserna så att näringsinnehållet blir lägre

Vad kan jag göra själv?

Om du upplever problem med kvalitén på det kommunala vattnet är det viktigt att du rapporterar det så att vi kan sätta in rätt åtgärder.

- Vi är beroende av informationen från abonnenterna för att vi ska kunna jobba för att lösa problemen. Så jag uppmanar alla att anmäla om man upplever problem med vattnet. Det gör man enklast via vår e-tjänst, säger VA-chef Lars Holmberg.

e-tjänst för att anmäla vattenproblem Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Här kan du läsa mer om kommunalt vatten