Denna nyhet är äldre än 12 månader och kan innehålla information som inte längre är aktuell.

Vill du ge av din tid för att hjälpa någon annan?

Två personer står vid vägkanten och väntar på en buss.

Har du goda kunskaper i vardagsekonomi, hur samhället fungerar, ett gott omdöme och ett respektfullt bemötande mot andra människor? Bli god man eller förvaltare till medmänniskor med hjälpbehov orsakade av exempelvis demens, funktionsnedsättning, psykisk ohälsa och/eller missbruk. Nu erbjuder vi en informationsträff.

En god man är ställföreträdare för den som inte själv kan tillvarata sina intressen. Den som har god man kallas huvudman.

Välkommen på en informationsträff!

Välkommen på en informationsträff där du som är nyfiken kan ställa frågor och få mer kunskap om vad ett uppdrag innebär.

  • Onsdag den 19 oktober kl.15.30.
  • Trädgårdsgatan 4, Hudiksvall - Guldsmeden, sal Biblioteket.

Du behöver anmäla dig till träffen genom att skicka ett e-postmeddelande till:

overformyndarnamnden@hudiksvall.se

Du förbinder dig inte till något genom att anmäla dig eller komma på träffen. Om du redan nu vet att du vill engagera dig kan du läsa mer här och anmäla ditt intresse:

Läs mer om uppdraget och hur du lämnar en intresseanmälan