Denna nyhet är äldre än 12 månader och kan innehålla information som inte längre är aktuell.

Rapporter via e-tjänst hjälper VA att hitta lösningar på vattenproblem

vatten

Med anledning av problemen med det kommunala vattnet i Delsbo öppnade kommunen för en e-tjänst där man kan rapportera upplevda kvalitetsproblem. Ett par veckor senare har ett 40-tal rapporter kommit in till VA-verksamheten.

- Jag vill tacka alla som tagit sig tid att skicka in sina erfarenheter via e-tjänsten. Vi har fått in mycket bra information som verkligen hjälper oss i arbetet med att hitta lösningar. Det här ger en mycket bättre bild av problemen än de enstaka rapporter vi fått tidigare, säger VA-chef Lars Holmberg.

Nu håller VA-verksamheten på att sammanställa all information och utifrån det planera åtgärder på lång och kort sikt.

- Den information vi fått in ger oss bland annat möjlighet att styra löpande spolningar på ett bättre sätt säger Lars Holmberg.