Denna nyhet är äldre än 12 månader och kan innehålla information som inte längre är aktuell.

Hudiksvalls kommun söker kommundirektör

Som kommundirektör i Hudiksvalls kommun är ditt uppdrag att vara en drivande och samlande kraft som leder arbetet att förverkliga kommunens vision.

Tiden för intresseanmälan har löpt ut. Sista dagen för intresseanmälan var 31 oktober 2022.

Om uppdraget

Som kommundirektör i Hudiksvalls kommun är ditt uppdrag att vara en drivande och samlande kraft som leder arbetet att förverkliga kommunens vision: Sveriges bästa kommun att leva och verka i - med 50 000 invånare i kommunen år 2050 genom:

  • samhällstjänster av högsta kvalitet
  • blomstrande näringsliv
  • attraktiv och hållbar livsmiljö.

Till din hjälp har du en stark organisation med kompetenta medarbetare. Som kommundirektör har du en nyckelroll i att företräda kommunen, såväl lokalt och regionalt som nationellt och internationellt. Här handlar det om att samverka för att främja kommunens intressen och vidareutveckla relevanta samarbeten.

I arbetet ingår att identifiera viktiga framtidsfrågor och lyfta relevanta strategiska frågor till den politiska ledningen. Ett viktigt uppdrag är att driva strategisk utveckling med fokus på omställningen till ett hållbart samhälle, ekonomi, krishantering och civilförsvar.

Organisation

Kommundirektören anställs av kommunstyrelsen, rapporterar till kommunstyrelsens ordförande och är förvaltningschef för kommunstyrelseförvaltningen. Som kommunens ledande tjänsteperson håller du samman koncernen och styr, leder och följer upp arbetet. I ledningsuppdraget ingår personalansvar för kommunens förvaltningschefer och tillsammans med dem verkar du för ett hållbart arbetsliv och en god arbetsmiljö.

Kommundirektören har också ett samordningsansvar för de kommunala bolagens VD:ar.

Tjänsten är en tillsvidareanställning.

Om den vi söker

Vi söker dig som har en gedigen ledarerfarenhet, är van vid att verka i en ledningsgrupp och att driva strategiskt förändrings- och utvecklingsarbete i en komplex verksamhet. Du har en relevant akademisk utbildning, god förståelse för vad det innebär att arbeta i en politiskt styrd organisation och ett stort engagemang för kommunens samhällsuppdrag. Sammantaget har detta bidragit till att utveckla din strategiska och analytiska förmåga och din prioriteringsförmåga. Du uttrycker dig väl i både tal och skrift på svenska samt har goda kunskaper i engelska.

Ditt ledarskap är humanistiskt och tillitsfullt och präglas av en förmåga att se människors kompetens och bygga lag. Du är trygg och stabil och inger förtroende och du följer upp utan att detaljstyra. Som person är du positiv, nyfiken, öppen, uthållig och framåtsyftande. Du är också prestigelös, tydlig i din kommunikation och har mod att se utmaningarna. Du har lätt för att samarbeta, skapa nätverk och du bygger långsiktiga relationer.

Om kommunen

Mitt i Sverige, vid den vackra hälsingekusten, ligger Hudiksvalls kommun - kanske mer känt som Glada Hudik. Här lever 37 744 glada hudikbor, varav drygt 16 000 i Hudiksvalls tätort.

I Hudiksvalls kommun är avstånden korta till det mesta och du får tid över till det som är viktigt i livet. Här finns närhet till kontrastrika miljöer, ett aktivt föreningsliv och ett näringsliv med stor handlingskraft - många världsledande företag har sitt säte i vår kommun.

Hudiksvalls kommun är den största arbetsgivaren i kommunen. Tillsammans är vi 3 800 medarbetare, inom 300 olika yrken, som varje dag jobbar för att skapa värde för dem vi är till för – våra kommuninvånare. Det är ett stort och viktigt uppdrag som ska genomsyras av trygghet, öppenhet, delaktighet och jämlikhet. På så sätt hjälps vi åt att bygga ett samhälle där alla människor är lika mycket värda.

Intresseanmälan

Skicka din intresseanmälan till Malin Lindelöw senast 31 oktober.malin@lindelowpartners.comTelefon: 073-626 3295.

Om du vill veta mer om tjänsten kan du kontakta personalchef Maria Larsson, telefon 070-367 57 93.