Denna nyhet är äldre än 12 månader och kan innehålla information som inte längre är aktuell.

Nu har du möjlighet att påverka utformningen av en ny stadsdel i Hudiksvall

Bild över västra hamnen

Detaljplan för Västra hamnen finns nu utställd för samråd. Fram till den 21 oktober har du möjlighet att tycka till om förslaget.

Hudiksvalls kommun har en vision om att fler ska bo både i staden och på vår landsbygd. Det är därför viktigt att det skapas platser där nya medborgare kan och vill bo. Inom Västra hamnen finns möjlighet för staden att växa med fler bostäder, kontor och service - ett centrumnära och havsnära läge söder om Kattvikskajen.

Detaljplanen som nu tas fram möjliggör för bebyggelse i Västra hamnen. Förslag till detaljplan och information om hur du lämnar synpunkter finns på kommunens webbplats. Där finns också en film som visar ett scenario över hur stadsdelen skulle kunna byggas om detta detaljplaneförslag antas.

hudiksvall.se/vastrahamnen