Denna nyhet är äldre än 12 månader och kan innehålla information som inte längre är aktuell.

Nu kan du som ung i vår kommun säga vad du tycker

Personer som tittar på varandra och ler

Du som ung i Hudiksvalls kommun har nu chansen att göra din röst hörd om bland annat inflytande och demokrati, situationen i skolan, möjligheten till arbete och hur du ser din egen framtid.

För att vi ska få kunskap om ungas åsikter genomför vi för sjätte gången enkäten Lupp, lokal uppföljning av ungdomspolitiken, i årskurs 8 och årskurs 2 på gymnasiet.

– Svaren är och har alltid varit viktiga för kommunens utveckling för att vi ska kunna ta kloka beslut. Sedan barnkonventionen blev lag 2020 är det extra viktigt för oss att ta del av kunskap kring vad unga tycker om olika saker i vår kommun, säger Jenny Alvolin strateg för social hållbarhet i Hudiksvalls kommun.

Hur går undersökningen till?

Du som går i årskurs 8 i grundskolan och årskurs 2 på gymnasiet kommer att få genomföra enkäten under lektionstid någon gång under perioden 1 oktober till 30 november.

Vad används resultatet till?

Resultatet ligger som grund för prioriteringar och dialog kring utvecklingsområden. Kommunens politiska ledning tar del av resultatet. De som behöver veta vad kommunens unga tycker kan också använda resultatet.

– Resultatet från enkäten har bland annat varit ett viktigt underlag när kommunen har tagit fram en ny översiktsplan som beskriver markanvändningen på lång sikt. Det används också när kommunen ska planera för kultur och fritid samt i planeringen av förebyggande arbete kring trygghet och hälsa. Enskilda skolor har också använt resultaten som komplement till sina egna elevundersökningar, säger Jenny Alvolin.

Mer information

Om du har frågor om enkäten kan du vända dig till din lärare. Du kan också läsa mer om Lupp på vår webbsida:

Lupp, lokal uppföljning av ungdomspolitiken