Denna nyhet är äldre än 12 månader och kan innehålla information som inte längre är aktuell.

Vet du om att man kan bekräfta föräldraskap digitalt?

Barnvagnar

Har ni fått barn och är ogifta behöver ni enligt lag bekräfta föräldraskapet eller faderskapet. Tidigare var ett besök hos familjerätten det enda sättet att bekräfta föräldraskapet, men från januari i år är det också möjligt att göra det via en e-tjänst på Skatteverkets webbplats. Dock måste detta ske under de 14 första dagarna efter barnets födelse.

Om ni är ogifta är det först när ni har undertecknat föräldraskapet som barnet juridiskt knyts till föräldern som inte fött barnet. Barnet får juridiska rättigheter som arvsrätt och rätt till den andre förälderns efternamn.

Läs mer om hur du bekräftar föräldraskapet:

Bekräfta att du blivit förälder