Denna nyhet är äldre än 12 månader och kan innehålla information som inte längre är aktuell.

Så kan du underlätta din bygglovsprocess

Tekniska

Ska du bygga nytt, ändra eller riva måste du nästan alltid skicka in en ansökan om bygglov eller göra en anmälan till kommunen.

Det är när du skickar in en ansökan om lov eller en anmälan som själva bygglovsprocessen startar. Enligt plan- och bygglagen ska ett beslut om lov eller förhandsbesked meddelas inom 10 veckor från det att ansökan kom in. Handläggningstiden räknas från det datum då ärendet är komplett. Om något saknas i din ansökan kommer handläggaren att kontakta dig och begära in en komplettering.

Du kan själv påverka handläggningstiden genom att:

  • skicka in alla handlingar och uppgifter som krävs
  • underteckna din ansökan
  • skicka in tydliga och rätt utförda ritningar
  • skicka in begärda kompletteringar

Om det behövs på grund av handläggning eller utredning kan handläggningstiden förlängas en gång med högst tio veckor.

Använd vår e-tjänst

Vi vill i första hand att du använder vår e-tjänst när du ska söka bygglov eller skicka in en bygganmälan. En ansökan ska innehålla flera olika delar. Du kan läsa mer om alla delar här och även andra frågor och svar om bygglovsprocessen:

Bygga