Denna nyhet är äldre än 12 månader och kan innehålla information som inte längre är aktuell.

Nya kommunstyrelsens första möte

Kommuningång

Idag träffades den nyvalda kommunstyrelsen för ett första sammanträde efter valet.

Ordförande är Mikael Löthstam (S) hälsade ledamöterna välkomna till den nya mandatperioden.

Val förrättades till plan- och utvecklingsutskottet samt arbetsutskottet, båda leds av Mikael Lötstam.

Till ordförande för rådet för funktionshinderfrågor valdes Jonas Holm och till ordförande i pensionärsrådet Mikael Löthstam.

På dagordningen stod också bland annat fördelning av tomter som kommunen har ute till försäljning, vilket sker genom lottning bland personer som skickat in intresseanmälan.

Läs mer om nya kommunstyrelsen