Denna nyhet är äldre än 12 månader och kan innehålla information som inte längre är aktuell.

God beredskap inför vintern

Philippe

Även om november hittills varit varmare än vanligt väntar vinter och snö bakom hörnet. Då gäller det att kommunen är förberedd för att trygga samhällsviktig verksamhet.

Igår samlade kommunens krisledning representanter från bland annat räddningstjänsten, tekniska förvaltningen, skolan, X-trafik och Taxi för att gå igenom beredskapen inför vintern.

- Det här är något vi gör varje år. Kommunen ansvarar för verksamheter som bara måste fungera även om vädrets makter är emot oss, till exempel äldreomsorgen. Även om man naturligtvis inte kan förutse allt gäller det att säkra upp det som går, säger kommundirektör Bengt Friberg.

På beredskapsmötet avhandlades väderkaos och samhällsstörningar utifrån olika perspektiv. Var går gränsen för att skolorna ska kunna ha öppet? Hur tryggar vi matdistributionen till äldreomsorgen? Hur mycket snö fixar snöröjarna? Hur når vi ut med information om telefoni och internet är utslaget? Det är några exempel på frågor som diskuterades.

- Det finns ett stort engagemang och mycket kompetens hos de olika aktörerna. Jag känner mig trygg med vår beredskap även om vi på de här mötena alltid hittar sådant som går att förbättra ytterligare, säger Bengt Friberg.