Denna nyhet är äldre än 12 månader och kan innehålla information som inte längre är aktuell.

Tips på hur du kan spara energi hemma

Just nu är energisituationen i Sverige och Europa kraftigt ansträngd. Prisnivåerna på el är höga och kan stiga ännu mer. Det finns också risk att elen inte räcker för vissa timmar i vinter. Vill du hjälpa till att förbättra situationen genom att minska din energianvändning?

Energi- och klimatrådgivare Stina tipsar

Frosta av frysen med jämna mellanrum. Om det bildas mycket is i frysen ökar energianvändningen. Torka av baksidan av kylen och frysen så att kondensorn hålls dammfri. Även dammet kan göra att elanvändningen ökar.

Vill du ta del av fler tips?

Kolla in Stinas övriga tips och läs mer om hur du kan spara energi hemma