Denna nyhet är äldre än 12 månader och kan innehålla information som inte längre är aktuell.

Första spadtaget för nya förskolan i Helenedal

Nu har det första spadtaget tagits för den nya förskolan i Helenedal. Förskolan som ska bli en 6-avdelningsförskola med Nattis planeras stå färdig i augusti 2024.

Den nya förskolan ger verksamheten ändamålsenliga lokaler som är anpassade efter förskolans uppdrag och undervisning. Förberedelserna har pågått under en lång tid.

- Det här är något vi har arbetat med i många år. Vi har byggt i Forsa, det pågår byggnation i Näsviken och nu är det dags för Helenedal säger Annika Gabrielsson, verksamhetschef förskolan.

Ett arbete som går i linje med kommunens vision

Byggnationen av den nya förskolan går i linje med Hudiksvalls kommuns vision: Sveriges bästa kommun att leva och verka i - med 50 000 invånare i kommunen varav 25 000 i staden år 2050

- Här visar vi framtidstro, här visar vi tillväxt och expansion när vi bygger ett antal förskolor runt om i hela kommunen. Jag är jättestolt och det här är så bra för Hudiksvalls kommun säger Jonas Holm, ordförande lärandenämnden.

Inflytt i augusti 2024

Förskolan som byggs är en konceptförskola som man har kunnat välja olika storlekar på. Förskolan i Helenedal är den största varianten och kommer ha plats för cirka 110 barn.

- I och med att man väljer ett sånt här konceptbygge så har man också förkortat byggtiden säger Annika Huber, ordförande tekniska nämnden.

En förskola med nattis

Nattis är till för barn till vårdnadshavare i hela kommunen som arbetar på obekväm arbetstid och har behov av omsorg på kvällar, nätter och helger.

- Vi märker att samhället blir mer och mer inställt på att det ska finnas service dygnet runt. Därför känns det oerhört bra att vi får till ett nattis här också säger Jim Svensk Larm, vice ordförande lärandenämnden.

Vill du läsa mer om den nya förskolan i Helenedal?

Läs mer om den nya förskolan i Helenedal