Denna nyhet är äldre än 12 månader och kan innehålla information som inte längre är aktuell.

Hudiksvall först i Gävleborg med att återvinna hårdplast

En man och en kvinna sorterar avfall på återvinningscentralen

Från måndagen den 21 november, 2022 ska du lägga större plastsaker i en egen container för hårdplast på återvinningscentralen på Ulvberget i Hudiksvall. Till exempel pulkor, trädgårdsmöbler i plast och badbaljor. Det återvinns till nya plastsaker.

- Det känns bra att våra invånare nu kan lämna sina hårda plastsaker till materialåtervinning. Steg för steg minskar vi avfallförbränningen och dess miljöpåverkan, säger Astrid Svalfors, avfallsingenjör avfallsavdelningen, Hudiksvalls kommun.

Vår strävan är att allt mer ska återvinnas. För ett år sedan gick vi igenom det som låg i containrarna som går till förbränning från återvinningscentralen på Ulvberget. 80 procent av materialet skulle kunna materialåtervinnas istället för att eldas upp. Nu har vi ordnat en samarbetspartner för att återvinna hushållens saker av hårdplast. Vi hoppas att fler kommuner hakar på.

Vad är hårdplast?

Exempel på hårdplast som ska återvinnas är plasthinkar, plastbackar, plastlådor, utemöbler i plast, papperskorgar i plast, plastpulkor, plastleksaker, tvättkorgar i plast, stora krukor i plast. Återvinningsprocessen klarar plastsaker som är ”större än en knytnäve”.

Det är plastsaker i homogen plast du ska lägga i den här containern. Alltså saker av bara en sorts plast. Inte saker som är av blandat material som en bilbarnstol, en resväska eller en mc-hjälm.

Ny karta

För att få plats för containrar med hårdplast möblerar vi om containrarna på återvinningscentralen på Ulvberget i helgen. Kolla in den nya kartan. Vi vet att det är drygt när saker man är van att hitta till flyttas, men vi behöver få plats med fler containrar för ny sortering. Vi finns alltid på rampen för att guida dig och vi flyttar skyltarna i helgen för att du ska kunna få hjälp av dem.

Läs vår sorteringsguide på Avfall Hälsingland Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.Se vår karta på Ulvberget i Hudiksvall

Bakgrund

Den här är en del för att klara Hudiksvalls kommuns kretsloppsplan:

  • Mängden grovavfall till energiutvinning ska minska med 25 procent från 2020. Kg/person, mäts årligen.
  • Fortlöpande optimera antal fraktioner till materialåtervinning.

Länsstyrelsen i Gävleborgs plaststrategi utgår från Naturvårdsverkets beskrivning av en hållbar plastanvändning:

  • Plast har ett värde som gör att den inte förbrukas i onödan eller hamnar i naturen.
  • Plast kan återanvändas.
  • Plast ska materialåtervinnas och bli till nya varor.
  • Plast är fri från farliga ämnen.
  • Plast ska vara tillverkad av råvaror med låg miljöbelastning; att plasten består av förnybar och/eller återvunnen råvara.

Sveriges handlingsplan för plast kom i februari: Plast har en stor inverkan på klimatet då cirka 99 procent av plasten i dag tillverkas av fossil olja. När vi i Hudiksvall samlar in hårdplast till återvinning ökar vi mängden tillgänglig återbrukbar plast. Tillsammans minskar vi plastens miljöpåverkan.

PS. Sortering och återvinning av plastförpackningar fortsätter som tidigare.