Denna nyhet är äldre än 12 månader och kan innehålla information som inte längre är aktuell.

Tillsammans flaggar vi i orange för en våldsfri vardag

Hudiksvalls kommunhus

Alla människor har rätt till en våldsfri vardag. Trots det lever många i relationer där de upprepade gånger utsätts för våld. Som ett gemensamt initiativ kommer Länsstyrelsen, tillsammans med länets kommuner att flagga med orange flaggor för att visa att vi tar avstånd från kränkningar, mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer. Den 21 november hissas flaggan i orange utanför Kommunhuset i Hudiksvall.

Under vecka 47 pågår "En vecka fri från våld", ett initiativ som samlar engagemang och arrangemang i hela landet för att sprida kunskap kring mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer.

– Vi flaggar i orange för att visa att vi säger nej till våldet. Genom ökat fokus och utbildande insatser vill vi visa att våld går att förebygga. Ingen människa ska leva under våldsamma förhållanden, säger Bengt Friberg, kommundirektör i Hudiksvalls kommun.

Instiftat av FN

25 november instiftades 1999 av FN:s generalförsamling som Internationella dagen för avskaffande av våld mot kvinnor. 2008 inrättades sedan Orange day – en dag då hela världen uppmärksammar och manifesterar mot våld mot kvinnor.

Är du eller någon i din närhet utsatt för våld?

Den som lever med våld och förtryck i en nära relation har rätt att få hjälp och stöd. Våld kan förekomma i alla slags relationer. Den som utövar våldet kan till exempel vara en partner, en förälder, en anhörig med omvårdnadsansvar eller någon annan närstående.

Är du själv utsatt eller känner du någon som är det? Tveka inte att söka hjälp. Här finns hjälp att få:

Centrum mot våld i nära relationer i Hudiksvalls kommun