Denna nyhet är äldre än 12 månader och kan innehålla information som inte längre är aktuell.

Förändrad verksamhetsform för Glada Hudik-teatern

Glada Hudik-teatern

Från att vara en grupp inom Daglig verksamhet som spelade teater tillsammans hemma i Hudiksvall. Till att vara en verksamhet som driver framgångsrika projekt, nationellt och internationellt, för att förändra synen på människor med intellektuell funktionsnedsättning, med teater endast som en del av verksamheten. Så kan man sammanfatta Glada Hudik-teaterns första 26 år. Nu är det dags att ta nästa steg.

- Glada Hudik-teaterns enorma genomslag har öppnat helt nya möjligheter att brett och kraftfullt verka för allas lika värde. Framåt skulle det kommunala uppdraget kunna innebära en begränsning för fortsatt utveckling i Sverige och världen. Därför föreslår vi att verksamheten överförs till en stiftelse som har till ändamål att utan vinstintresse arbeta för social hållbarhet med utgångspunkt i allas lika värde, säger kommundirektör Bengt Friberg.

Tanken är att kommunen även fortsättningsvis ska äga varumärket Glada Hudik-teatern men låta stiftelsen, som ska ha säte i Hudiksvall, använda det. Förutsättningen är att man bedriver verksamheten utifrån det fastställda ändamålet och på ett sätt som överensstämmer med kommunens grundläggande värderingar.

- Hudiksvalls kommun kommer inte att ingå i stiftelsen men vi kommer att ha ett samarbetsavtal med Glada Hudik-teatern som reglerar bland annat hur varumärket kan hanteras. Vi tänker oss att teatern får ett årligt kommunbidrag att bedriva aktiviteter i kommunen utifrån en gemensam verksamhetsplanering. Exempelvis den populära Showskolan och att jobba förebyggande i skolorna med att bekämpa fördomar, säger Anna Lindqvist som är förvaltningschef för kultur- och fritidsförvaltningen.

Glada Hudik-teaterns grundare och konstnärligledare Pär Johansson är positiv till förändringen.

- Utan stöttningen från Hudiksvalls kommun och alla hudikbor hade vi inte varit där vi är i dag och det är vi otroligt tacksamma och ödmjuka för. Samhället är i ständig förändring, så även vår verksamhet. Vi kommer att fortsätta jobba för människors lika värde, bekämpa fördomar och öka samhällets förståelse för de utvecklingsstörda. Men med den verksamhet vi har i dag har vi gemensamt kommit fram till att en stiftelse är en bättre verksamhetsform som ger möjligheter att jobba ännu bredare med de frågor vi brinner för, säger Pär Johansson.

Förslaget att överföra Glada Hudik-teaterns verksamhet till stiftelsen Glada Hudik-teatern presenteras för kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott på onsdag. Därefter fattar kommunstyrelsen respektive kommunfullmäktige beslut i frågan.

26 år med Glada Hudik-teatern

Glada Hudik-teatern startade 1996 med syftet att bredda utbudet inom Daglig verksamhet med drama. Man satte upp en enklare teaterföreställning, ”Tomtar på rymmen”, främst tänkt att visas för anhöriga. Det blev redan från start en succé där det gensvar som skådespelarna fick från publiken stärkte självkänslan och glädjen av att faktiskt bli sedda och bekräftade att alla faktiskt kan.

Glada Hudik-teatern jobbade vidare på det spåret med ett antal teateruppsättningar i Hudiksvall med omnejd. Förutom de positiva effekter det hade för skådespelarna att få delta utifrån sina förutsättningar, kunde man märka att synen på personer med funktionsvariation bland allmänheten i Hudiksvall började förändras. Deltagarna blev lite av lokala kändisar och bemöttes med större värdighet än tidigare vilket stärkte deras självförtroende.

Verksamheten uppmärksammades också utanför Hudiksvall vilket så småningom ledde fram till föreställningen ”Elvis” år 2005. Mediagenomslaget blev enormt och frågan om situationen för personer med funktionsvariation blev ett diskussionsämne på riksnivå med utgångspunkt i allas lika värde.

Parallellt med teaterföreställningarna genomfördes också andra projekt med syfte att öka medvetenheten i dessa frågor. Konceptet ”Barn föds inte med fördomar” togs fram efter en idé från Bosse Östlin, en av skådespelarna. Han ville åka ut till skolor, träffa elever och berätta att han också var folk. Satsningen genomfördes först i Hudiksvall och sedan på alla orter där teaterföreställningarna framfördes. Teatern tog fram ett studiematerial för årskurs fem och skådespelare och personal åkte runt och pratade med elever och skolpersonal.

Glada Hudik-teatern har dessutom gjort dokumentärfilmer, deltagit i TV, kulturprojekt, skapat opinion, gjort fotoutställningen Ikoner i samarbete med Fotografiska museet i Stockholm, genomfört träningsresor till Portugal med deltagare från hela Sverige, drivit projektet Tillsammans för att integrera särskolan med den vanliga skolan lokalt i Hudiksvall, skapat Ica Jerry i samband med projektet ”Vi kan mer” tillsammans med Ica där de i dag har anställt 1800 personer med intellektuellt funktionshinder och teaterföreställningen ”Trollkarlen från OZ”. Nu senast projektet ”Catwalk” med en dokumentärfilm, liveuppsättningar och förmodligen det största ”kultur i skolan-projektet” i Sverige någonsin. Det pågår också internationella projekt i syfte att förändra synen på funktionsnedsatta.

Glada Hudik-teatern har fram till 2021 varit en del av kommunens dagliga verksamhet och arbetat utifrån ”Lagen om stöd till vissa funktionshindrade” (LSS). Verksamheten har utvecklats till att bli mer av en frivillig kulturaktivitet med fokus på social hållbarhet. Av den anledningen överfördes verksamheten 2021 till kultur- och fritidsnämnden.