Denna nyhet är äldre än 12 månader och kan innehålla information som inte längre är aktuell.

Plan för framtidens boende för äldre

Kvinna och man i soffa

Hur ser behovet ut när det gäller boende för äldre? Var i kommunen är behoven av bostäder störst? Hur ser åldersstruktur och vård- och omsorgsbehov ut? Det är frågor som ligger till grund för den lokalförsörjningsplan som social- och omsorgsnämndens politiker ska ta ställning till under våren.

- Kommunfullmäktige beslutade i somras om en strukturplan boende för äldre 2022-2027. Med utgångspunkt i den behöver vi nu titta mer i detalj på olika förutsättningar, borra ner oss i siffrorna och även inventera andra aktörers boende för äldre för att få hela bilden. Tanken är att vi ska kunna landa i ett konkret förslag någon gång under våren om hur vi nyttjar befintliga lokaler på bästa sätt och vilka byggnader som ska användas till äldreomsorg, säger Annika Westerberg som fått i uppdrag att samordna arbetet med lokalförsörjningsplanen.

I arbetet med att klara framtidens utmaningar inom äldreomsorgen där andelen äldre ökar kraftigt är boendeformer och lokaler en viktig del.

- Jämfört med andra kommuner har Hudiksvalls kommun en stor andel äldre inom vård- och omsorgsboende och har därför höga kostnader när vi jämför nationellt. Idag vill många äldre bo hemma så länge det går och vi behöver kunna erbjuda en bredare, mer utvecklad hemtjänst samt förebyggande insatser som bidrar till ett aktivt och oberoende liv. Vi måste också kunna erbjuda fler boendeformer, till exempel behovsbedömt trygghetsboende som har anpassade bostäder, gemensamhetsutrymmen och lättillgänglig service men inte personal på plats dygnet runt, säger Annika Westerberg.

Flera boendeformer

Framtidens boende för äldre kan alltså se ut på olika sätt:

  • Eget boende (med hemtjänst för den som behöver)
  • Trygghetsboende i privat regi (inte behovsbedömt utan vem som vill kan flytta in om man är över 65 år. Anpassade bostäder, gemensamhetsutrymmen, värdskap och den som behöver kan ansöka om hemtjänst)
  • Biståndsbedömt trygghetsboende. (anpassade bostäder, gemensamhetsutrymmen, värdskap och hemtjänstinsatser men inte personal på plats dygnet runt)
  • Vård- och omsorgsboende med (personal på plats dygnet runt)