Denna nyhet är äldre än 12 månader och kan innehålla information som inte längre är aktuell.

Utbildningssatsning om diagnosen tvångssyndrom

Två personer sitter på en bänk.

Medarbetare inom boendestöd, grupp- och servicebostäder samt daglig verksamhet har deltagit vid en utbildningssatsning om diagnosen OCD – eller tvångssyndrom som det också heter.

- Eftersom tvångssyndrom är så pass vanligt i befolkningen men det är många som inte känner till det samt att det inte pratas så mycket om psykisk ohälsa så vill vi genom utbildning stärka medarbetarna i rätt bemötande av personer med tvångssyndrom samt att vi vill, genom informationen till allmänheten, öka kunskaperna och medvetenheten kring detta, säger Inger Myrsten som är biträdande förvaltningschef för Social- och omsorgsförvaltningen i Hudiksvalls kommun.

2 % av Sveriges befolkning är diagnostiserad med OCD

Visste du att 2 % av Sveriges befolkning är diagnostiserad med OCD – eller tvångssyndrom som det också heter? Det gör det till en vanlig diagnos som drabbar ungefär lika många kvinnor som män. Om detta berättade Claes Stjernqvist, psykolog och verksamhetsledare för OCD-centret i Uppsala, för medarbetare inom boendestöd, grupp- och servicebostäder samt daglig verksamhet vid en utbildningssatsning genom priomedel psykiatri.

Personer med tvångssyndrom har tvångstankar, dvet vill säga oönskade, påträngande tankar som leder till ångest och/eller att de känner ett behov av att utföra handlingar som t.ex. att tvätta händerna, för att minska denna ångest. Personen är ofta bunden till tvångsmässiga ritualer. Tyvärr leder detta ofta till en ond spiral där besvären ökar och personen kan bli allt mer socialt isolerad. Tvångssyndrom ska inte förväxlas med de stereotypa, repetitiva beteenden som personer med autism kan uppvisa. För dem ger de beteendena trygghet.

Vi anpassar vårt beteende på olika sätt

Det är mycket vanligt att familjemedlemmar och andra närstående till personer med tvångssyndrom deltar i ritualer eller anpassar sitt beteende på olika sätt. Det kan handla om att försäkra personen om olika saker som till exempel att händerna är rena, eller att undvika att handla vissa saker, laga speciell mat och så vidare. Detta kan leda till att personen blir allt mer osjälvständig.

Delar ut utbildningsinsatse som särskilt belystes:

  • Bekräfta upplevelsen hos personen INTE det dysfunktionella beteendet
  • Visa förståelse genom personens svårigheter och erfarenheter
  • Att ”hjälpa” en person med OCD minska sin ångest leder ofta till försämring på sikt.
  • Gör överenskommelser i förväg inför situationer som återkommande blir svåra, vad ska vardera person göra. Håll er sedan till detta oavsett vad!
  • Sök hjälp! Det finns väldigt bra vård för tvångssyndrom och det växer tyvärr sällan bort av sig själv. Vänd dig i första hand till din hälsocentral.
  • Visa eller berätta att du ser att personen har det svårt. Bekräfta dock inte beteenden som är dysfunktionella som rimliga.