Denna nyhet är äldre än 12 månader och kan innehålla information som inte längre är aktuell.

Elever på Iggesunds skola gör egen skoltidning

En kvinna står på en scen framför en publik. Bakom henne syns en powerpoint som illustrerar processsen att producera en tidning.

På Iggesunds skola har ett nytt spännande projekt dragit igång. Elever på skolan har fått i uppdrag att i samarbete med en extern aktör ta fram en alldeles egen skoltidning.

Arbetet med tidningen väntas bli ett långsidigt samarbete som i sin tur genererar en skoltidning av högsta klass. Förhoppningen är att den första upplagan av tidningen ska ges ut i början på nästa år.

Elever ur årskurs 6-9 i redaktionen

Redaktionen som arbetar med skoltidningen består av elever ur årskurs 6-9. Tanken är att fler elever ska kunna vara involverade framöver. Redaktionen ansvarar för att ta emot tips och bjuda in gästskrivare från skolan, personalen och samhället.

Tydliga mål kopplade till läroplanen

Genom arbetet med skoltidningen sätter eleverna upp tydliga mål kopplade till det dagliga skolarbetet. Projektet ger också ett kunskapsutbyte mellan årskurserna, vilket bidrar till sammanhållningen på skolan. Arbetet med tidningen har vävts samman med elevernas läroplan inom flera olika ämnen. Inom svenskan handlar utmaningen framför allt om att anpassa språk och stil efter sammanhang. I tidningen kommer det också finnas inslag av foto och illustrationer som är producerade av elever på skolan.

Vill du veta mer om Iggesunds skola?

Iggesunds skola är en interkulturell F-9 skola med många nationaliteter och språk representerade. Här arbetar elever och medarbetare med olika språk, nationaliteter och religioner sida vid sida.

Läs mer om Iggesunds skola