Denna nyhet är äldre än 12 månader och kan innehålla information som inte längre är aktuell.

Kunskapssatsning i syfte att stärka företag i deras beredskap

Hydraulik

Företag är en viktig del av Sveriges beredskap. En stor del av all samhällsviktig verksamhet bedrivs av privata aktörer. Offentliga aktörer har i sitt ansvar för samhällets beredskap därför ett intresse av att dessa verksamheter kan fortsätta bedrivas.

- Vi ser ett stort värde i att MSB skapar förutsättningar för företagen i vår kommun att vidta åtgärder som minskar deras sårbarheter och stärker deras beredskap, säger Thomas Johnson, civilförsvarssamordnare i Hudiksvalls kommun.

Med förberedda företag blir Sveriges beredskap starkare. För att samhället ska fungera vid fredstida kriser, höjd beredskap eller krig är företagens förmåga att bedriva sin verksamhet, eller ställa om den till produktion av varor och tjänster som efterfrågas, av yttersta vikt.

Kunskapssatsning från MSB

Som en del av pågående kunskapssatsningar för att stärka totalförsvaret och utveckla försörjningsberedskapen genomför MSB en kampanj riktad till små och medelstora företag i Sverige vid namn Förberedda företag.

Målsättningen med kampanjen är att bidra till:

  • en ökad kunskap om företagens betydelse för totalförsvaret samt offentliga aktörers ansvar och roller
  • att företag vidtar åtgärder som minskar deras sårbarheter och stärker deras beredskap
  • att privat-offentlig samverkan etableras.

Läs mer på msb.se

Beredskap för företag på msb.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.