Denna nyhet är äldre än 12 månader och kan innehålla information som inte längre är aktuell.

Pride-flaggan i topp för allas lika värde

Entrén till kommunhuset. I bild synd två flaggor. En Pride-flagg och en Hudiksvalls kommun-flagga.

Idag manifesterar Hudiksvalls kommun för allas lika värde genom att hissa Pride-flaggan utanför kommunhuset i Hudiksvall.

De mänskliga rättigheterna gäller för varje människa alltid och i alla sammanhang. Allas lika värde är en viktig grundpelare i alla Hudiksvalls kommuns verksamheter. Att se till alla människors lika värde och förståelsen för att vi är olika är en viktig del i att möta de vi är till för – våra kommuninvånare.

I Hudiksvalls kommun har kommunfullmäktige antagit ett styrdokument för att främja mänskliga rättigheter och förhindra diskriminering. I samband med dagens kommunfullmäktige hissar vi Pride-flaggan som en symbol för att alla människor har lika värde oavsett kön, etnicitet, nationalitet, religion‐/trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning, könsidentitet, ålder, utbildningsnivå eller social ställning.

- Alla som är verksamma inom Hudiksvalls kommun och dess bolag ska respektera, skydda och främja medborgarnas mänskliga rättigheter. Idag vill vi göra det extra tydligt, därför har vi valt att hissa Pride-flaggan, säger Sven-Åke Thoresson, ordförande kommunfullmäktige.

Vill du veta mer om Hudiksvalls kommuns grundläggande värdering?

Läs mer om Hudiksvalls kommuns grundläggande värdering