Denna nyhet är äldre än 12 månader och kan innehålla information som inte längre är aktuell.

Ny gatubelysning med flera fördelar

2019 påbörjades arbetet att byta ut gatubelysningen i hela Hudiksvalls kommun. Idag är 2000 av de totalt 6400 ljuspunkter som finns i kommunen utbytta. Genom bytet sparar Hudiksvalls kommun både energi och pengar. Dessutom underlättas underhållsarbetet.

Många av de gamla armaturerna runt om i kommunen var sen tidigare uttjänta. När det stod klart att bytet skulle genomföras blev övergången från de gamla armaturerna med högtrycksnatrium till nya varianter med led en självklarhet.

Fördelarna med den nya gatubelysningen är flera. De nya ledarmaturerna drar cirka 50% mindre energi och har fem gånger så lång livslängd i jämförelse med de gamla. Att armaturerna drar mindre el och dessutom har en längre livslängd sparar både miljö, pengar och tid i form av underhållsarbete.

Livslängden på de nya armaturerna är 80 000 timmar, istället för de gamla armaturernas 16 000 timmar.

- En armatur brinner i snitt 4200 timmar per år, då förstår man ju själv att vi får byta de här gamla armaturerna med jämna mellanrum, säger Leif Forslund, ingenjör.

Nästa steg i projektet blir att slutföra utbytet och se till att alla ljuspunkter i hela Hudiksvalls kommun är led. I de nya armaturerna finns det dessutom tekniska möjligheter att arbeta vidare med i framtiden. Till exempel skulle det vara möjligt att mäta trafikintensitet och buller.

- Det finns flera möjligheter att jobba vidare med armaturerna, men det är inget som är aktuellt idag. Men vi har köpt in armaturer där möjligheterna finns, säger Leif.