Denna nyhet är äldre än 12 månader och kan innehålla information som inte längre är aktuell.

Slopade förseningsavgifter i HelGe-samarbetet

Böcker i en bokhylla.

Från årsskiftet avskaffas förseningsavgifterna på biblioteksböckerna i Hudiksvall och de övriga kommunerna i Gävleborgs län.

- Biblioteken är till för alla och förseningsavgifter försvårar för de individer som har störst behov av bibliotekens service, säger Johan Anderung som är bibliotekschef i Hudiksvalls kommun.

Bibliotekssamarbetet HelGe som omfattar länets tio kommuner har gemensamma låneregler och avgifter. Samarbetet vill bygga förtroende med besökare och förstärka känslan av biblioteket som en demokratisk mötesplats och rättighet. Värdet av fri tillgång till litteratur och information är större än de förhållandevis små intäkterna som genereras av förseningsavgifter.

I mars 2020 avskaffade HelGe-samarbetet tillfälligt förseningsavgifterna som ett led i arbetet med att minska smittspridning av covid. Många folkbibliotek i Sverige gjorde samma sak och delar en positiv erfarenhet. Den oro som befarade att böckerna inte skull returneras i tid visade sig vara obefogad.

- Genom att ta bort detta hinder ville biblioteken visa ett förtroende för kommunmedborgarna, något som vi tror stärker känslan av samhällsengagemang och delaktighet bland våra besökare. När restriktionerna kring covid upphörde ville vi därför fortsätta utan förseningsavgifter och nu har det blivit verklighet, säger Johan Anderung.

Påminnelser och räkning för borttappade medier kommer att skickas ut även fortsättningsvis. Beslutet gäller på alla folkbibliotek i Gävleborg från 1 januari 2023.