Denna nyhet är äldre än 12 månader och kan innehålla information som inte längre är aktuell.

Vilket ansvar har jag som husägare för att skotta och bekämpa halka?

Philippe

Att vara husägare innebär en hel del ansvar, bland annat för att skotta öppningen till din fastighet och sanda på trottoaren utanför.

När vi plogar på gatan kan det bli en snövall. Den städar vi bort med jämna mellanrum men du som äger en tomt i angränsning ansvarar själv för att öppna upp för framkomlighet till din egen bostad.

Äger du en fastighet i någon av kommunens tätorter har du skyldighet att se till att det hålls snyggt, snöröjt och sandat på trottoaren utanför huset. Fastighetsägare ansvarar för att:

  • ta bort ogräs och annan växtlighet samt ta bort skräp från gångbanan
  • skotta snö, se till att snö och is forslas bort samt sanda vid halka.
  • sopa upp och föra bort sand från gångbanan.
  • hålla galler till rännstensbrunnar fria från snö och is.
  • se till att gångbanan är trivsam, framkomlig och trafiksäker.

Vilken beredskap har kommunen när det är snöväder eller halka på gång? Läs mer om det här:

Snö, halka och sandupptagning