Denna nyhet är äldre än 12 månader och kan innehålla information som inte längre är aktuell.

Gemensam satsning mot narkotika i skolan

Tidig upptäckt och snabba insatser. Det är en förutsättning för att kunna hindra att unga människor fastnar i narkotikabruk. Nu startar Drogfri skola – ett samarbete mellan Lärandeförvaltningen och Social- och omsorgsförvaltningen.

- Det är ett arbetssätt där man utbildar både vårdnadshavare och lärare för att tidigt kunna upptäcka misstankar om att ungdomar använder narkotika. Det är ju lärarna som är kontakt med barnen under dagtid och vårdnadshavare träffar sina barn mest förstås, säger Ann-Sofie Åhs Bodin som är förvaltningschef på social- och omsorgsförvaltningen.

Modellen bygger på en nära samverkan mellan förvaltningarna. Genom ett gemensamt och mer strukturerat arbetssätt kan man upptäcka problem tidigt och ge rätt stöd och hjälp.

- Drogfri skola innebär att man arbetar såväl främjande och förebyggande som åtgärdande, säger Tobias Winterliv som är förvaltningschef för Lärandeförvaltningen.

Ann-Sofie Åhs-Bodin och Tobias Winterliv har båda goda erfarenheter av Drogfri skola från andra kommuner.

- Vi har sett att det verkligen ger resultat, säger Tobias Winterliv.