Denna nyhet är äldre än 12 månader och kan innehålla information som inte längre är aktuell.

Ukrainare läser svenska på Cul

En person sitter vid ett runt bord och kollar på en bärbar dator.

Cul erbjuder alla ukrainare som kommer till Hudiksvalls kommun möjligheten att studera svenska. Hudiksvalls kommun är en av de första kommunerna i Gävleborgs län som erbjuder svenskutbildning till ukrainare.

Kommunal vuxenutbildning i svenska syftar till att ge grundläggande kunskaper i svenska språket. Utbildningen ska också ge dem som saknar grundläggande läs- och skrivfärdigheter möjlighet att få sådana färdigheter.

Trots att det inte finns något krav på att erbjuda undervisning i svenska utifrån EU:s massflyktsdirektiv har Hudiksvalls kommun, som en av de första kommunerna i Gävleborgs län, valt att erbjuda svenskutbildning för ukrainare.

- Vi har valt att erbjuda utbildningen till alla ukrainare som kommer till oss i Hudiksvalls kommun. Att få möjligheten att lära sig språket kan i många fall underlätta processen med att komma igång med jobb och integreras i samhället, säger Anders Olsson, rektor på Cul.

Många av de ukrainare som kommer till Hudiksvall har utbildningar och förutsättningar för att kunna arbeta, men saknar kunskaper inom svenska språket.

- Vi är väldigt stolta över att kunna erbjuda den här möjligheten. Med lite hjälp på traven i form av utbildning i svenska kan det gå fort att komma ut i arbete, säger Anders Olsson, rektor på Cul.